Badania kierowców Taxi, Uber, Bolt

Badania psychologiczne kierowców - Lublin ul. Hutnicza 30

Badania kierowców TAXI Uber Bolt

Przebieg badania na kierowcę TAXI, Uber, Bolt

Kierowcy ubiegający się o uprawnienia do przewozu osób muszą przejść pozytywnie badania psychotechniczne. Uzyskany dokument pozwala im wykonywanie zawodu zarówno kierowców TAXI, jak i pozostałych firm Uber, Bolt. Badanie składa się z trzech części:

Cześć pierwsza - wywiad

Cześć druga - praktyczna

Cześć trzecia

Badany przechodzi przez całość testów samodzielnie, dzięki czemu czuje się komfortowo, bez dodatkowego stresu. W każdej chwili może poprosić psychologa o dodatkowe tłumaczenie.

Po wykonaniu testów następuje podsumowanie całości badania, omówienie wyników oraz wydanie stosownego orzeczenia psychologicznego.

Badania kierowców TAXI Uber Bolt - Lublin

Masz pytanie?

Skontaktuj się