PRZYGOTOWANIE DO BADANIA LEKARSKIEGO

Do badania lekarskiego nie trzeba być specjalnie przygotowanym,  jednak zaleca się nie jeść słodkich pokarmów oraz nie pić słodkich napojów około 2 godziny przed planowanym badaniem.

Wyjatek stanowią pacjenci ze stwierdzoną,  leczoną cukrzycą, od których lekarz medycyny pracy wymaga zaświadczenia o leczeniu.

Czas trwania badania:

Badanie lekarza orzecznika trwa około 10-15 min (należy doliczyć czas badania okulistycznego, jeśli jest wymagane – około 15 min)

Umawiamy pacjentów na dogodne terminy, dbając o to, by czas spędzony w placówce był skrócony do minimum.