PSYCHOLOG

Kierowcy I Kandydaci:

Na czym polega badanie psychologiczne:

Badanie psychologiczne obejmuje wywiad i obserwację zachowania osoby, na której są one przeprowadzane, a bandanna kończą się  oceną kandydata do pracy: jego sprawności fizycznej, psychicznej I osobowości.

Psycholog ma za zadanie przeprowadzić oraz wydać orzeczenie psychologiczne w zakresie:

Masz pytanie?

Skontaktuj się