Badania kierowców po utracie prawa jazdy

Centrum Badania Kierowców w Lublinie - ul. Hutnicza 30

Utrata prawa jazdy jest dla wielu osób, dużym utrudnieniem min. ze względu na charakter wykonywanej pracy czy obowiązki rodzinne. Zaostrzone przepisy Kodeksu Drogowego powodują znaczy wzrost ilości osób, które uprawnienia do kierowania pojazdem mają ograniczone.

Aby odzyskać utracone prawo jazdy, należy pozytywnie przejść badania lekarskie i psychologiczne. Badania mają na celu określenie, czy stan zdrowia osoby pozwala na prowadzenie pojazdów mechanicznych. Badanie po utracie prawa jazdy wyglądają tak jak standardowe badania, które musi wykonać każdy kandydat na kierowcę.

Badania kierowców po utracie prawa jazdy

Przebieg badania

W zależności od przyczyn i okoliczności zatrzymania uprawnień osoby ubiegające się o odzyskanie prawa jazdy zobowiązane są do uzyskania pozytywnego orzeczenia. Czyli wykonują ponownie badania psychotechniczne takie jak kandydat na kierowcę.

Cześć pierwsza

Cześć druga - praktyczna

Cześć trzecia

Po wykonaniu testów następuje podsumowanie całości badania, omówienie wyników oraz wydanie stosownego orzeczenia psychologicznego.

Masz pytanie?

Skontaktuj się