Badania kierowców pojazdów służbowych

Badania psychologiczne kierowców

Pierwszy akapit – tutaj można opisać podstawę prawną. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Drugi akapit Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Badania kierowcy pojazdów służbowych

Pracownicy ubiegający się o uprawnia do poruszania się pojazdem służbowych muszą przejść pozytywnie badania psychotechniczne. Uzyskany dokument potwierdza stan zdrowia i predyspozycje do kierowania pojazdem służbowym . Badanie składa się z trzech części:

Cześć pierwsza - pisemna

Cześć druga - praktyczna

Cześć trzecia - w sumie nie wiem jaka?

Kilka słów na podsumowanie … że nie należy sią bać, że badania nie wymagają wysiłku fizycznego, bez stresowo itp.

Kierowca TAXI, Uber, Bolt

Masz pytanie?

Skontaktuj się