Badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych

Ubiegasz się o zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym?

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r – Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005r Nr 108, poz. 908, z późn. zm.).

Rozporządzenie MZ z dnia 07 stycznia 2004r w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami ( Dz. U. Nr2, poz 15, z późn. zm.).

Pojazdy uprzywilejowane

Badania kierowcy pojazdów uprzywilejowanych

Kierowcy ubiegający się o uprawnienia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym muszą przejść pozytywnie badania psychotechniczne. Uzyskany dokument pozwala na kierowanie min. karetkami, pojazdami straży pożarnej oraz policji. Badanie obejmuje:

Cześć pierwsza - pisemna

Cześć druga - praktyczna

Cześć trzecia

Badany przechodzi przez całość testów samodzielnie, dzięki czemu czuje się komfortowo, bez dodatkowego stresu. W każdej chwili może poprosić psychologa o dodatkowe tłumaczenie.

Po wykonaniu testów następuje podsumowanie całości badania, omówienie wyników oraz wydanie stosownego orzeczenia psychologicznego.

Pojazdy uprzywilejowane

Masz pytanie?

Skontaktuj się